O spolku

 Spolek přátel Újezda vznikl jako spolek pro organizaci volnočasových sportovních, kulturních, výchovných, vzdělávacích, praktických aktivit pro děti, mládež i dospělé během celého roku se zaměřením na organizaci příležitostných akcí, schůzek, výprav, setkání, přednášek a her o víkendech, mimořádných prázdninách, svátcích a jiných dnech, popřípadě pořádání letních aktivit spojených s pobytem a životem v přírodě a ochranou přírody, na zálesácké, tábornické a indiánské dovednosti s využitím vesnických tradic a pamětí, na vytváření pozitivních vztahů k ostatním jednotlivcům. 

Účelem spolku je dále psychoterapeutická činnost s cílem předcházení šikanování a jiného hrubého a vulgárního jednání dětí, mládeže a spoluobčanů s cílem nabídnutí dalších alternativ smysluplného využití volného času v oblasti sportu, kultury a vzdělávání.

Úkolem spolku je při plnění účelu spolku uvedeného výše spolupráce při výchově dětí, mládeže a občanů s orgány státní správy a samosprávy, s jinými spolky, rodiči a dalšími zájemci, kteří mohou činnost spolku jakkoliv podpořit a být mu nápomocni.