Události z obce Újezd

Vložte svůj text...

PETICE občanů Újezda

Dne 3.3.2017 byla ze strany části občanů obce Újezda podepsána PETICE adresovaná k rukám starosty Obce Černilov poté, kde na základě oznámení občanů Černilova a obce Újezda bylo zjištěno, že na parc. č. 82, k.ú. Újezd u Hradce Králové - zahradě, která vlastnická náleží manželům Hebelkovým z Černilova, má vzniknout stavba pily na výrobu prken, hranolů a jiných
dřevařských výrobků.

V PETICI občané vyjádřily nesouhlas s umístěním pily mezi zástavbou rodinných domků z důvodů zatížení životního prostředí, směnného provozu, dřevěného mikrospádu spojeného s nebezpečím výbušného prostředí pro blízké stohy slámy a chov dobytka (cca 20 m), nezpůsobilosti příjezdové komunikace a z dalších důvodů. Stavba měla vzniknout bez povolení a řádného projektu. 

Občané obce Újezda chtějí zachovat ráz obce Újezda v takovém stavu, aby byl žádoucí pro další občany, stěhující se do obce a aby nedocházelo z důvodu komerce a finančních zisků podnikatelů k devastaci stávajícího životního prostředí.
STAVBA VYSÍLAČE ŠÍŘÍCÍ TELEFONNÍ SIGNÁL V OBCI  ÚJEZD


V průběhu měsíce března se v obci ÚJEZD objevila neznámá firma, která pomocí dronu na pozemku p.Vladimíra Svíčky mladšího u bývalého kravína zaměřovala parc. č. 740 v k.ú. Újezd u Hradce Králové z důvodu výběru této parcely ke stavbě´vysílače šířícího telefonní signál.

České normy podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením mají cca 10 x "měkčí" normy, než mají v Polsku, Švýcarsku, Itálii, Lucembursku, Rusku, či v Číně. Takový vysílač však způsobuje podle výzkumného sdružení Bioinitiative Group a dále na základě lékařských vědeckých výzkumů, viz např. závěry z konference v r. 2000 v Salcburku, která přijala Salcburskou rezoluci, dále na základě z r. 2002 zveřejněné německými
lékaři tzv. Freiburské výzvy, dále v r. 2005 vydali finští fyzikové a lékaři tzv. Helsinskou výzvu, dále v r. 20007 byla vydána Londýnská rezoluce, nezvratné poškození lidského zdraví. Těmito výzkumy je prokázována zvýšená onemocnění rakovinou až 4 x násobně vyšší v dosahu do 200 metrů, což odpovídá dosahu do blízkého středu obce, včetně domu vlastníka dotčeného pozemku p. Vladimíra Svíčky. V tomto se odkazuje na Štýrskou publikovanou studii z ledna 2008, KTEROU ZADALA Štýrská vláda a výzkum se prováděl v obci Hausmannstatten a Vasoldsberg. Výzkum zjistil nejen zvýšený výskyt rakoviny mozku a prsou, ale i výskyt LYMFONU a přerušení DNA.

Není bez zajímavosti, že by v dosahu vysílače do 200 m podle výzkumu v r. 2006 provedeného v Rakousku u malorolnické rodiny Pergerových z Mitterkirchenu došlo k pojití dobytka a k odstěhování ptactva. Tím by došlo k devastujícím dopadůmna přírodní prostředí v obci Újezd.

Výzkum bohužel prokázal, že nová používaná technologie UMTS, nahrazující technologii GSM je podle profesora Franze Adelkofera až 10 x agresivnější vůči DNA. Toto by mohlo znamenat zasažení celé obce.

Podobný problém již řešila malá obec u Náchodska Kramolna/Lhotky, kde byl prokázán zvýšený výskyt rakoviny, a podstatně přesahující normy záření při měření hygienou a to i přesto, že operátor tvrdil OPAK. Vysílač byl v této obci postaven navíc bez povolení a osazen dvojnásobně vyšším počtem vysílacích zařízení, než mělo být. Za vším stály finanční ZISKY.

Viz internetové stránky: občanů obce Kramolna/Lhotky uNáchoda:

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/vysilac-si-vykopejte-a-odvezte-pozaduji-obcane-20150128.html

Petice občanů Újezda

Vyjádřední ministerstev

Vyjádření starosty ze dne 23.5.2017

Článek v Královehradeckým deníku 26.5.2017

Dopis Vodafonu dne 20.5.2017

Odpověď  Vodafonu ze dne 30.5.2017


Veřejněprospěšná stavba na ochranu předpovodněmi: "Černilovský potok, Skalice, výstavba suché retenční nádrže".


Dne 23. března se uskutečnilo ve Spolkovém domě v obci Černilov setkání s pracovníky ministerstva zemědělství ve věci "Veřejněprospěšné stavby na ochranu před povodněmi: "Černilovský potok, Skalice, výstavba suché retenční nádrže".

Došlo k dvouhodinové bouřlivé diskusi na toto téma, když dotčení občané, na jejichž pozemky by měla být z retenční nádrže vypuštěna tzv. "stoletá voda" při povodních zásadně s touto stavbou nesouhlasili. Vypuštěním vody by došlo k znehodnocení jejich orné půdy. Zřejmě by se museli stavět ochranné betonové valy u některých domů v obci Újezd.

Výše uvedená stavba je řešena již deset let.