Historie spolku

Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět o tom, jak spolek vznikl

Jak jsme vznikly?

Skupina nadšenců si dne 12 prosince 2016 dala sraz v hospůdce v Bukovině u Standy Vojnara. Mezi nadšenci byli: Radek Slepička, Jan Sledzjuk, Miroslav Švestka, JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., Michal Lovas, Jaroslav Lovas starší, Ladislav Prokeš, Pavel Hrubý a František Hušek.

Na schůzce bylo domluveno, že bude založen SPOLEK PŘÁTEL ÚJEZDA, dále jen "SPOLEK" který bude "sloužit" obci Újezd a přilehlým obcím ke sportovnímu, tradičně kulturnímu a výchovně vzdělávacímu vyžití občanů, kteří se chtějí podílet na jeho činnosti.

Po podpisem zakládajících listin a stanov SPOLKU byl následně dne 25.1.2017 proveden zápis SPOLKU do veřejného rejstříku spolků u Krajského soudu v Hradci Králové.

První začátky:

První začátky sdružování občanů obce Újezd začaly řešením otázky, kde pořádat akce SPOLKU. Předem bylo Honzou Sledzjukem dohodnuto s předchozím nájemcem Ondrou místní kulturní místnosti v obci, patřící vlastnicky obci Černilov, že nám tuto místnost uvolní ještě před "Mikulášem". Tak se však nestalo a bylo nutné se obrátit na starostu Ing. Javůrka a tajemníka Mgr. Šůstka. Tuto úlohu zvládl zakládající člen JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D. na výbornou a díky pomoci pana tajemníka obce Černilov byla místnost doslova "vyhádáním" předána vznikajícímu SPOLKU dne 2.12.2016. V této fázi pomohl pan František Hušek.  Zakládající členové Miroslav Švestka, Michal Lovas, Jan Sledzjuk se zapojili do náročného úklidu, který trval do půlnoci a hned druhý den dne 3.12.2016 byla uspořádána vydařená akce "Mikulášská zábava" pro děti obce Újezda.

Poděkování patří vedení obce Černilov a zakládajícím členům SPOLKU: Miroslavu Švestkovi, Michalu Lovasovi, Janu Sledzjukovi, Radku Slepičkovi, JUDr. Ing. Pavlu Pikolovi, Ph.D. a jejich manželkám za potřebnou podporu a uspořádání té "nejkrásnější" Mikulášské, kterou obec Újezd vůbec kdy zažila.

Zakládající členové výboru SPOLKU:

Radek Slepička, Jan Sledzjuk, Miroslav Švestka, JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., Michal Lovas, Jaroslav Lovas starší, Ladislav Prokeš.

Členové kontrolní komise:

Předsedkyně: Simona Hájková

Členové: Renáta Dušková, František Hušek

Účetní SPOLKU:

Pavel Hrubý