USKUTEČNĚNÉ AKCE

Zde naleznete krátké zhodnocení akcí, které již proběhly 

Fotoohlednutí proběhlých akcích naleznete v rubrice Fotogalerie


První předakce SPOLKU "Mikulášská zábava": 

Dne 3.12.2016 se uskutečnila "Mikulášská zábava", které se účastnilo celkem 25 dětí z obce s jejich rodinami a přáteli. K poslechu a tanci hrál živou hudbu člen výboru spolku Pavel Pikola starší a Pavlík Pikola junior. Zpívali nejen oni, ale i další děti: Filip Slepička, Raduška Slepičková, Terezka Švestková, Ondra Lovas, Eliška Lovasová, Kačenka Ježková a nechyběla ani Karolínka Květinská, Kačenka Sledzjuková, Honzík Sledzjuk. Kulturní akce se velmi povedla a tak se těšíme na její pokračování. K dispozici je stůl na stolní tenis v místnosti SPOLKU v Újezdě, kde mohou trénovat všichni zájemci až do dalšího kola turnaje.Druhá předakce SPOLKU "Turnaj ve stolním tenise": 

 Dne 30.12.2016 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, který organizoval Radek Slepička. Soutěžilo se ve dvou kategoriích dětské a dospělé.

Dětská kategorie:

  1. místo Pavlík Pikola

  2. místo Dominik Skákal

  3. místo Ondra Lovas

Dospělá kategoie:

  1. místo Martin Skákal

  2. místo Pavel Pikola starší

  3. místo Michal Lovas

Poděkování za organizaci patří panu Radku Slepičkovi, Jaroslavu Lovasovi, Ladislavu Prokšovi, Pavlu Pikolovi staršímu, Janu Sledzjukovi, Michalovi Lovasovi, Miroslavu Švestkovi a dalším členům spolku.


První akce SPOLKU "Společný hokej na Újezdském ledě":

Dne 28.1.2017 se uskutečnil společný hokej na místním zamrzlém koupališti. Všechny kategorie spojili své síly a byl z toho velkolepý zápas srovnatelný v NHL.

Děkujeme panu Janu Sledzjukovi a Radku Slepičkovi, Miroslavu Švestkovi, Martinu Skákalovi a dalším členům spolku za organizaci sportovního klání.  


Druhá akce SPOLKU "Vaření vepřových kolen":

Dne 25.2.2017 se uskutečnila akce SPOLKU s názvem "Vaření vepřových kolen" a nemůžeme jinak, než tuto akci hodnotit na té nejvyšší úrovni. Je první svého druhu a velmi podařená. Určitě se bude opakovat. Ze zbylého ovarového masa z kolen byla následující den zhotovena tlačenka, po které se zaprášilo jako nic.

Děkujeme na organizaci panu Janu Sledzjukovi,  Michalu Lovasovi, Miroslavu Švestkovi, Jirkovi Duškovi, Jaroslavu Lovasovi, Ladislavu Prokšovi.  


Třetí akce SPOLKU "Dětský maškarní bál".

Dne 11.3.2017 se uskutečnil "Dětský maškarní bál", kterého se účastnilo přes 20 dětí z obce s jejich rodinami. K poslechu a tanci hrál živou hudbu člen výboru spolku Pavel Pikola starší a Pavlík Pikola junior. Konaly se soutěže a na závěr následovalo vyhlášení nejlepší masky maškarního bálu.

Nejlepší masky v kategorii dětí:

H o l k y :

Třetí místo: Kačenka a Raduška (maska učitelek)

Druhé místo: Kačenka (maska Elsy)

První místo: Eliška (maska Karkulky)

K l u c i :

Třetí místo: Kája (maska kuchař)

Druhé místo: Honzík (maska policajta)

První místo: Dan (maska holky)


Nejlepší masky v kategorii dospělých:

Muži: první místo: Honza (maska vězeň)

Ženy: první místo: Lenka (maska policajtky)


 Čtvrtá akce spolku Velikonoční odpoledne 15.4.2017

Dne 15.4.2017 se uskutečnilo Velikonoční odpoledne, kterého se účastnilo přes dvacet dětí nejen z obce, ale i z přilehlých obcí, některé děti přišly i s rodinami. Akce se velmi povedla, děti tvořily velikonoční ozdůbky, včetně barvení vajíček a zkusili se řadu technik k vyrábění velikonočních ozdůbek, barvení vajíček, pletení pomlázek.

Poděkování patří Michalu Lovasovi a všem co se podíleli na průběhu akce.

Pátá akce Dětský den 24.6.2017

Dne 24.6.2017 se po akci "Slet čarodějnic"  dne 30.42017, kterého se též spolek účastnil, se konal dětský den s přivítáním prázdnin, které se zúčastnilo 84 obyvatel obce Újezd a jejich doprovod.  Akce se velmi vydařila a byla proložena kulturním programem.


Šestá  akce Ďábelské topinky aneb prázdniny začínají 30.6.2017

Dne 30.6.2017 se uskutečnila akce topinky, která spočívala v přípravě delikátních topinek s masovou směsí, které zároveň odstratrovaly letní prázdniny 2017. Akce byla mimořádně úspěšná a dalo by se napsat, že bylo prokázáno kulinářské umění organizátorů - členů spolku přátel Újezda, kterým patří velký dík.

Sedmá akce - Posvícení 19.8.2017
Dne 19.8.2017 se uskutečnilo, prozatím s největší účastí 102 osob včetně dětí, premiérové Posvícení v Újezdě, které skončilo na výbornou. Od živé hudby - harmoniky, přes živé kytarové duo a staré české dechovky na klávesy, dětské soutěže až po bohatou tombolu, po které se jen zaprášilo. K občerstvení byly dvě obrovské kýty a díky ideálnímu počasí se jednalo zatím o nejúspěšnější akci Spolku přátel Újezda. Poděkování patří především organizátorovi JUDr. Ing. Pavlu Pikolovi, Ph.D., synu Pavlíkovi, oboum za zpěv a kouzelnické vystoupení, Alešovi Zemánkovi a Martinu Skákalovi za točení kýty, Ing. Viťovi Janků, Ph.D. za sponzoring ohňostroje,  dále Radkovi Slepičkovi za zásobování, Láďovi Prokšovi, Mírovi Švestkovi st., Jirkovi Duškovi st. za vynikající obsluhu nápojů a všem dárcům výher do tomboly. Dík patří i obci Černilov za zapůjčení stanu. 

Osmá akce 2. září 2017 - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Tato akce se celkově povedla, i když na tuto dorazilo po velké oslavě Újezdského posvícení méně občanů. Všem se akce líbila.


Devátá akce 28.9.2017 - TATÍNKÁČ

Zcela ojedinělá akce se uskutečnila za podpory "tatínků" spolku přátel Újezda a dopadla na výbornou. Tatínkové si nejen poradili s dětmi, které jenom zářily, ale i s vařením, pečením a podáváním nápojů. Byly podniknuty velkolepé túry po českých horách a všem se těžko odjíždělo z pronajaté chalupy. Všichni účastníci se shodli na tom, že podobná akce se musí opakovat. Mezi účastníky panoval názor, že příště se uskuteční zároveň s uvedenou akcí filmování "TATÍNKÁČE" na kameru. Akce se uskutečnila na chatě Petra, která se nachází v Horní Malé Úpě.


 Desátá akce 15.10.2018 - ÚJEZDSKÁ DRAKIÁDA

Jako každý rok se uskutečnila Újezdská drakiáda a opravdu nechybělo málo a některé děti nám odnesli draci. Poděkování patří členům spolku, kteří se zúčastnili akce.


Jedenáctá akce 9.12.2017 - MIKULÁŠ

Jako každý rok se koncem roku 2017 uspořádal Spolek přátel Újezda v Újezdě Mikuláškou zábavu, kde děti soutěžili, tancovali a účastnili se kreativních výtvarných činností. Na závěr byla uspořádána živou hudbou zábava pro děti i dospělé.


Dvanáctá akce 30.12.2017 - TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Dne 30.12.2017 uspořádal Spolek přátel Újezda v pořadí již druhý turnaj ve stolním tenise. Bylo několik kategorií, kde byli rozřazení jednotliví účastníci. Dětskou kategorii vyhrál Ondra Lovas a dospělou Jako obvykle Martin Skákal. Kategorii žen vyhrála Jana Skákalová.


Třináctá akce 3.3.2018 - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

V pořadí již druhý maškarní dětská bál se jako loni povedl. K tanci hrála živá hudba, na které se podílel i spontánně dětský sbor z Újezda, který si vedl velmi dobře. Byli zorganizovány soutěže a nakonec byly vyhlášeny nejlepší maškarní masky. Kategorii dospělých vyhrála maska mladšího Pavla Hrubého, zvaného "hupík" v přestrojení za zdravotní sestřičku a kategorii dětí vyhrála Anička Pikolová jako beruška a Theo Dvořák v přestrojení za spidermana. Akce se velmi vydařila.

VÝZNAMNÝ NADPIS